Vuoden julkaisu 2023

Vuonna 2023 ilmestyneitä julkaisuja palkittiin Kouvolan-kampuksella huhtikuussa 2024. Tällä kertaa myös taiteelliset julkaisut palkittiin omassa kategoriassaan.

Katso palkitut julkaisut 2023

Katso palkitut taiteelliset julkaisut 2023

Julkaisuryhmän valinta

Urasuunnittelua Aidin neuvoin – Tekoäly ohjauksen apuna

Jussila, Sini; Kröpi, Minna; Kaipainen, Terhi; Kämäräinen, Kirsi; Lappalainen, Sanna; Pesonen, Jukka; Saari, Jani; Puikkonen, Marjo (2023). Xamk Kehittää 224.

Julkaisuryhmän kommentti:

”Ajankohtainen ja koulutuspoliittisesti olennainen aihe monialaisesti ja moninäkökulmaisesti sekä konkreettisesti käsiteltynä. Kaunis taitto ja miellyttävä lukukokemus. Tämä julkaisu toimii käyntikorttina Xamkin ja yhteistyökumppaneiden innovatiivisesta työstä koulutuksen palveluiden kehittämisessä. Tekoälykokeilut tuovat hyvää oppia myös valtakunnalliseen kehittämiseen muun muassa Digivision näkökulmasta.”

Lue julkaisu

Yleisöäänestyksen voittaja

Verkkokauppa kasvuun Ruotsin malliin 

Jaatinen, Hannu; Kosonen, Miia; Kumpusalo, Jukka; Kärki, Kati; Ollanketo, Anna (2023). Xamk Oppimateriaalit 4.

Julkaisuryhmän kommentti:

”Hankejulkaisu, joka jatkaa projektin kehitysinterventiota fiksusti julkaisun muodossa. Materiaali vaikuttaa siltä, että se toimii saumatta erilaisissa koulutuksissa, koulutuksen sisältöä rikastaen ja asian: verkkokaupan kehittämisen tukena Etelä-Savon lisäksi laajemminkin. Ajankohtainen ja tärkeä asia varsinkin itäsuomalaisille yrittäjille, joiden on etsittävä uusia markkinoita väestön vähetessä ja rajojen sulkeutuessa.  Selkeä taitto, hyvät grafiikat, riittävästi taustoittavaa tietoa ja hyvät lähteet. Toimii myös itsenäisenä, informaalin oppimisen sisältönä.”

Lue julkaisu

Kunniamaininnat

Kuinka kertoa vieraskasveista koulussa? Opettajan opas 

Ranta-Korhonen, Tuija; Itkonen, Kirsi; Liukkonen, Päivikki; Melin, Markus; Vanhanen, Henri (2023). Xamk Oppimateriaalit 3. 

Julkaisuryhmän kommentti:

”Konkreettinen oppimateriaali, joka on selkeästi rajattu. Julkaisu on tarkoitettu oppimateriaaliksi kouluun, mutta on yhtä hyvin hyödynnettävissä kenelle tahansa lasten (tai lastenmielisten) kanssa luonnossa liikkuville. Julkaisu ei kikkaile digitaalisilla elementeillä ja on siksi käyttökelpoinen myös ilman digivälineitä, ja voidaan soveltaen siirtää myös luokkatilan ulkopuolelle. Selkeä pedagoginen käsikirjoitus, kauniit kuvat, miellyttävä lukea ja helposti toteutettavat menetelmät. Osoittaa Xamkin vahvaa pedagogista osaamista.”

Lue julkaisu

Koulunuorisotyö

Hännikäinen-Uutela, Anna-Liisa; Penttinen, Pekka (toim., 2023). Xamk Oppimateriaalit 2. 

Julkaisuryhmän kommentti:

”Julkaisu on taitavasti toimitettu ja sisällöllisesti laadukas artikkelikokoelma, jonka kirjoittajat edustavat kattavasti koulunuorisotyön tutkijoita, kehittäjiä ja koulunuorisotyöntekijöinä työskenteleviä. Julkaisussa tarkastellaan monipuolisesti koulunuorisotyön eli koulussa tehtävän nuorisotyön teoreettisia lähtökohtia, käytännön toteuttamista sekä moniammatillisuuden toteutumista koulun toimintaympäristössä. Siinä luodataan onnistuneesti myös koulunuorisotyön tulevaisuuden suuntaviivoja. Sisällöllisen monipuolisuuden ja moniäänisyyden ansiosta se palvelee sekä koulunuorisotyön kehittäjiä ja koordinoijia että nuorisotyön ja nuorisokasvatuksen opiskelijoita eri kouluasteilla. Tällaisena julkaisu vastaa erinomaisesti alalla olevaan oppimateriaalitarpeeseen.”

Lue julkaisu

Ehdolla olivat myös

Living Lab. Ideakirja nuorilähtöisten palveluiden kehittämiseen 

Mäkelä, Tanja (toim.) (2023). Xamk Inspiroi 73.

Julkaisuryhmän kommentti:

”Nuorten osallistamiseen kehittämistoiminnassa tarttuva julkaisu yhdistää oivallisesti Living Lab -kehittämismallin teoreettiset lähtökohdat ja käytännön toteutukset nuorten äänen esiin nostamiseksi. Tällaisille nuorilähtöisille kehittämismenetelmille o ajassa tilausta eri sektoreilla. Julkaisu sopii siten sekä opiskelijoiden oppimateriaaliksi että kehittämistyön konkareillekin. Ideakirja etenee johdonmukaisesti teoriasta käytännön kokeilujen ja lopuksi erilaisten nopeasti käyttöönotettavien työkalujen esittelyyn. Visuaalinen ilme on miellyttävä.”

Lue julkaisu

Luovuutta diginä. Intoa digiloikkaan pienyrittäjälle luovalla otteella.

Lesonen, Miikka-Petteri; Aschan, Tuulevi (2023). Xamk Inspiroi 74.

Julkaisuryhmän kommentti:

”Hauska kuvitus vangitsi ja ilmensi konkreettisesti jo kannessa esiintyvää leikillisyyttä luovasti. Sivuilla seikkaileva vinkkaajabotti sai hymyn huulille. Sisältö varmasti vetoaa digiloikkaan pienyrittäjiä, joille digitaalisuus on vielä mörkö – sisältö on niin selkeäsanaista. Tällä on helppo levittää digitaalisuuden ilosanomaa laajasti. Sisältö on kirjoitettu kohderyhmä huomioiden ja kuitenkin asiantuntijamaisesti.”

Lue julkaisu

Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2023. 

Soininen, Hanne; Haatanen, Noora; Pulkkinen, Lasse (2023). Xamk Kehittää 227.

Julkaisuryhmän kommentti:

”Vuosijulkaisussa esitellään ajankohtaisia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeita keskittyen tuoreisiin tuloksiin. Julkaisuja on kaikilta vahvuusalan eri osaamiskärkien aloilta. Artikkelit kattavat Xamkin kaikkien keskeisten toimintakaupunkien ja maakuntien alueilla tehtävän toiminnan esittelyt biokiertotalouden, energiajärjestelmien, ympäristöturvallisuuden, metsätalouden sekä puumateriaalitutkimuksen ja teknologioiden aloilla. Vahvuusalan tutkimus- ja kehityshankkeet kumpuavat niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti merkittävistä ajankohtaisista teemoista ja pohjaavat tuloksiaan laajaan alan asiantuntijaverkoston näkemykseen.”

Lue julkaisu

”Ajatus artikkelikokoelmasta oli alusta saakka selkeä, sillä haluttiin tuoda esiin sekä Aidi-urasuunnittelusovellukseen ja osaamisen tunnistamisen OSTU-sovellukseen liittyvä tekninen kehitys että kuvata laajemmin teknologia- ja tekoälyavusteisen uraohjauksen ja urasuunnittelun mahdollisuuksia.”

Taiteelliset julkaisut: Julkaisuryhmän valinta

Jäljet tuhkassa, interaktiivinen mediainstallaatio

Heinämäki, Tatu; Lappi, Mikko (2023)

Teos oli julkisesti esillä Merikeskus Vellamossa Pako Pompejista -näyttelyssä 31.3. – 1.10.2023, mikä toi konkreettisesti näkyviin Xamkin henkilöstön taiteellista ja teknistä osaamista. Teoksen avulla selvitettiin vuorovaikutteisten digitaalisten teosten mahdollisuuksia tila- ja asiakaskokemuksen kehittämisessä sekä tutkittiin näyttelykävijöiden tunnekokemuksia. Teos voi toimia esimerkkinä ja inspiraationa esimerkiksi Xamkin sisustusarkkitehtuurin ja Game Designin opiskelijoille.​

Kuva: Tiina Savallampi
Kuva: Tiina Savallampi

Kokemusten talo -hankkeen osana toteutettu interaktiivinen teos “Jäljet tuhkassa” Merikeskus Vellamossa Kotkassa vei Pako Pompejista -näyttelyn kävijät ajassa taakse päin hetkeen, jona tulivuori purkautui. Lattiaan projisoitu teos tallentaa käyttäjien liikkeet kadulla olevaan tuhkakerrokseen jäljiksi, jotka sitten jälleen peittyvät hiljalleen putoavaan tuhkaan. Teos on toteutettu hyödyntäen liikkeentunnistus- ja syvyyskamerateknologiaa.

Taiteelliset julkaisut: Yleisöäänestyksen voittaja

Arboretum Mustila AR-kokemukset

Fabritius, Carine; Heinämäki, Tatu; Lappi, Mikko; Wuolio, Lauri (Haaga-Helia) (2022 – 2023)

Kolmen erilaisen sisällön avulla selvitettiin lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia muun muassa palvelukokemuksen rikastamisessa sekä digitaalisena oppaana. Sisältöjen avulla herätettiin keskustelua myös siitä, mitä tarkoittaa, kun fyysiseen luontoon yhdistetään teknologiaa, ja voiko se olla elämyksellistä. AR-kokemuksia testattiin julkisesti neljän ryhmän kanssa sekä Arboretumissa että Kouvolan keskustassa, mikä toi Xamkissa tehtävän taiteellisen ja teknisen osaamisen näkyväksi. Käyttäjätestaukset nostivat esiin ideoita, jotka voisivat olla osa Mustilan elämyspalveluita, esimerkiksi audioreitit. AR-sisällöt olivat koettavissa Kokemusten talo -hankkeen loppuun (08/2023) saakka.

Kuva: Carine Fabritius
Kuva: Carine Fabritius

Osana Kokemusten talo -hanketta toteutettiin Arboretum Mustilan kanssa kolme luontoaiheista AR-sisältöä (Augmented Reality eli lisätty todellisuus). Lisätyssä todellisuudessa puhelimen ruudulle tulee digitaalisia elementtejä, jotka näyttävät sulautuvan fyysiseen ympäristöön saumattomasti. AR-kokemuksista Puun aika pohtii ihmisen aikakäsitystä suhteessa puun ikään, Syötävä metsä vie muistelemaan lapsuuden leikkejä ja Soiva puu etsii tasapainoa puiden ja puusta rakennettujen soittimien välille.

Ehdolla taiteellisten julkaisujen kategoriassa olivat myös:

Lumotut hetket, tekoälyvideo, yhteisötaide​ (00:55)

Fabritius, Carine (2023)​

Teos tuo esiin konkreettisella tavalla ajankohtaisen tekoälyn mahdollisuuksia taiteellisessa työssä. Teos on syntynyt osittain yhteisötaideprojektina, jossa osallistujat pääsivät itse kokeilemalla oppimaan tekoälyllä kuvittamista ja ymmärtämään teknologiaa, mikä on olennaista tämän hetken asiantuntijatyössä. Teos oli julkisesti esillä Kotkassa kauppakeskus Pasaatissa, minkä myötä ammattikorkeakoulun taiteellinen toiminta ja luovan teknologian mahdollisuudet esimerkiksi tilojen elävöittämisessä tulivat näkyviksi.​

Kuva generoitu Midjourney-tekoälyn avulla
Kuva: Tiina Savallampi

Karnevaaliaiheinen videoteos Lumotut hetket on Kokemusten talo -hankkeessa yhteistyönä syntynyt liikkuvan kuvan kollaasi. Teos muodostuu yksittäisistä tekoälyllä generoiduista kuvista, jotka ovat herätetty liikkeeseen uusimmilla tekoälytyökaluilla. Teoksessa on hyödynnetty tekoälytyökaluja sekä kuvien generoimiseen että niiden liikkeeseen. Teos visualisoi tekoälypalveluiden tarjoamat tämänhetkiset uusimmat tekniset mahdollisuudet ja oudosti vääristyvän estetiikan. Videoteoksen tekemiseen on osallistunut Xamkin Luovan talouden tutkimusyksikön henkilöstöä.​

Minun paikkani – Mu báiki – My Place (2022)

Lintumäki, Aki (2022)

Teos toteutettiin taideperustaisessa toimintatutkimusprosessissa. Se julkistettiin Levillä 18.11.2022 Aurora-tulevaisuustapahtumassa, johon osallistui poliitikkoja, tutkijoita ja ilmastovaikuttajia. Prosessin aikana valmistui kv-tutkimusartikkeli (jufo1). Teosta on esitetty kolmessa muussa näyttelyssä.

Kuva: Aki Lintumäki
Kuva: Aki Lintumäki

Minun paikkani – Mu báiki – My Place (2022) -videoteos esittelee nuorten lempipaikkoja sekä ilmaisee heidän huolensa ilmastonmuutoksesta. Teoksen tuotantoon osallistui 22 nuorta arktiselta alueelta ja Etelä- ja Pohjois-Savosta. Teos koostuu nuorilta saaduista valokuvista, videoista ja teksteistä.​

Pompejin naamio, lisätty todellisuus, Instagram-efekti

Fabritius, Carine (2023)

Teos oli julkisesti esillä Merikeskus Vellamossa 31.3. – 1.10.2023 Pako Pompejista -näyttelyssä, mikä toi konkreettisesti näkyviin Xamkin henkilöstön taiteellista ja teknistä osaamista. Teoksen avulla selvitettiin vuorovaikutteisten digitaalisten teosten mahdollisuuksia tila- ja asiakaskokemuksen kehittämisessä sekä tutkittiin näyttelykävijöiden tunnekokemuksia. Teos voi toimia esimerkkinä ja inspiraationa esimerkiksi Xamkin sisustusarkkitehtuurin ja Game Designin opiskelijoille.

Kuva: Tiina Savallampi
Kuva: Carine Fabritius

Filtteri oli koettavissa Pako Pompejista -näyttelyssä Merikeskus Vellamossa 31.3. – 1.10.2023. Filtterin voi edelleen kokea sekä Suomen merimuseon Instagram-tilillä @suomenmerimuseo ja Merikeskus Vellamon Instagram-tilillä @merikeskusvellamo. Teoksen avulla selvitettiin vuorovaikutteisten digitaalisten teosten mahdollisuuksia tila- ja asiakaskokemuksen kehittämisessä sekä tutkittiin näyttelykävijöiden tunnekokemuksia. Filtteri toimii uudenlaisena avauksena esimerkiksi siitä, miten luovan alan toimijat voivat ottaa haltuun luovaa teknologiaa ja soveltaa kädenjälkeään digitaalisiin kanaviin.

SULAA – Valokuvia ilmastonmuutoksesta -näyttely

Lintumäki, Aki (2023)

Taideprosessi tehtiin yhteistyössä Ingmanedun kanssa. Prosessin tehtävänä oli tutkia ja kehittää nuorten osallisuuttaa ilmastoasioissa. Näyttelyn avajaisin kutsuttiin poliitikkoja keskustelemaan nuorten kanssa aiheesta. Prosessista on julkaisussa tutkimusartikkeli (Cupore) ja toinen on kehitteillä.

Kuva: Aki Lintumäki
Kuva: Aki Lintumäki

SULAA – Valokuvia ilmastonmuutoksesta -näyttely esittelee nuorten ajatuksia ja tunteita ilmastonmuutoksesta. Se rakentui valokuvista, sosiaalisesti sitoutuneesta taideprosessista ja jäänveistoperformanssista. Näyttely oli esillä Kuopiossa Ingmanedun Ingo-oppimisympäristössä 25.5. – 29.9.2023.

Tanssin kaiku, 3D-animaatio (23:06)

Fabritius, Carine; Lappi, Mikko; Heinämäki, Tatu; Kärki, Heli (2023)

Teoksessa on hyödynnetty laajasti ammattikorkeakoulun laitteistoa ja ohjelmia, joita käytetään esimerkiksi Game Design -koulutuksessa. Teos avaa keskustelua esittävän taiteen virtualisoitumisesta. Se on myös konkreettinen esimerkki, kuinka alueella toimiva tanssitaiteilija on lähtenyt etsimään ratkaisuja esitysten ja oman taiteellisen työn uudistamiseen, ja tässä työssä Kokemusten talo -hankkeessa työskennelleet taiteilija-asiantuntijat ovat voineet häntä tukea. Teos oli julkisesti esillä Kotkassa kauppakeskus Pasaatissa elokuussa 2023.

Kuva: Tiina Savallampi
Kuva: Tiina Savallampi

Tanssitaiteilija Heli Kärki esiintyy virtuaalisesti luodussa esiintymisasussa. Esiintyjän liikeradat on tallennettu liikkeenkaappaus –tekniikalla ja hänet itsensä on 3D-skannattu esiintymään teokseen. Kokonaisuutta on jatkettu 3D-mallinnuksella. Teos pohtii virtuaalisuuden tuomia uusia mahdollisuuksia esiintyvien taiteilijoiden esityksiin.

Uusimmat julkaisut