Vuoden julkaisu 2022

Xamkin vuoden julkaisu 2022 -äänestyksessä eniten ääniä kokosi uudenlainen julkaisu. Rakenteellisen sosiaalityön ideakirja monipuolistaa muodollaan ja tavoitteellaan Xamkin julkaisusarjoja. Odotettu julkaisu on jo tavoittanut käyttäjäkuntansa.

Xamkin julkaisusarjoissa julkaistavilla käsikirjoituksilla on kaksi selkeää ominaisuutta: niillä on aina tietty yleisö ja selkeä tavoite. Voittajajulkaisu Rakenteellisen sosiaalityön ideakirja (Xamk Oppimateriaalit 1) toteuttaa nämä piirteet hyvin. ”Tämä on sosiaalialan ammattilaisille suunnattu teos. Moni ammattikorkeakoulu käyttääkin tätä opetuksessaan”, toteaa julkaisun toimittanut Henna Raikaslehto.

”Tälle julkaisulle on käyttöä eri amkien koulutusohjelmissa, ja kehittämistyössä on rakentunut valtakunnan tasolla yhteistyötä ja verkostoja, joissa julkaisu on ammattikorkeakouluja laajemminkin hyödynnettävissä”, jatkaa Xamkin sosiaali- ja terveysalan koulutusyksikön yliopettaja Johanna Hirvonen, yksi julkaisun kirjoittajista. ​​​​​

alt=""
Yleisöäänestyksen voittaneen julkaisun Rakenteellisen sosiaalityön ideakirja toimittaja Henna Raikaslehto. Kuva: Pauliina Rahunen.

Julkaisuryhmän valinta nostaa esille Xamkin erityisalan, digitoinnin

Julkaisuryhmän valinta vuoden julkaisuksi on Henna Ristolaisen ja Emmi Liikasen toimittama Digiksi. Digitointiprojektin suunnittelijan ja toteuttajan opas (Xamk Kehittää 209). Valintaperusteluinaan julkaisuryhmä toteaa, että opas on ainutlaatuinen ja monissa arkistoissa myös ajankohtainen. Suomeksi ilmestyneelle teokselle on ollut kysyntää jo kansainvälisestikin.

Oppaan toimittaja Henna Ristolainen kertoo: ”Ilman hankkeen asiantuntijaverkostoa teoksen laatiminen olisi ollut vaikeaa. Julkaisun tekeminen on nivoutunut myös digitoinnin koulutukseen: sitä ei ole vielä Suomessa tarjolla, joten siksi tämä opas on todella vaikuttava. Ulkomaillakin on tarve digitoinnin koulutukselle ja keskusteluja on käyty Tanskan, Islannin ja Viron kansallisarkistojen kanssa. Oppaan käännöksestä on tullut tiedusteluja​​​​​​​.”

Kunniamaininnat kahdelle alueellisesti merkittävälle teokselle

Kunniamaininnan saanut julkaisu, Etukenossa eteenpäin – Kokeiltuja keinoja, ajattelun aiheita ja rekrytointivinkkejä osaajapulaa ratkoville yrityksille (Xamk Inspiroi 50) tarjoaa ratkaisuja Kaakkois-Suomen alueelliseen pulmaan eli työvoiman osaajapulaan. Julkaisun toimittaja Irina Kujanpää kertoo: ”Sama pulma jaetaan paitsi alueellisesti, myös maanlaajuisesti. Ennakointiosaaminen on yksi teoksen pääaiheista. Tämä tarkoittaa, että uskalletaan katsoa erilaisia tulevaisuuksia ja sitä, mitä ne mahdollisesti voisivat omalle toiminnalle tai yritykselle tarkoittaa.” Teos tuo näin esille yhden Xamkin keskeisistä vaikuttavuuden kehittämisen tekijöistä.

Monivuotinen yleisöäänestyksen voittaja, Metsä, ympäristö ja energia. Soveltavaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Vuosijulkaisu 2022 (Xamk Kehittää 208), ansaitsi tänä vuonna kunniamaininnan. Myös äänestäjien kommenteissa tulee esille julkaisun tärkeä rooli. ”Ympäristöalasektorilla käytännönläheinen tapa tuoda tutkittua tietoa esille on erityisen tärkeää ja samalla parhaimmillaan edistää kilpailukykyä ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittymistä. Hyvinvoiva ihminen tarvitsee hyvinvoivaa ympäristöä”, yksi äänestäjistä kiteyttää.

Julkaisun toimittajat Hanne Soininen ja Noora Haatanen kertoivat julkistamistilaisuudessa: ”Vuosijulkaisulla viestimme muun muassa yhteistyöverkostoille, TKI-toimijoille ja koulutuksen alalle uusimmista avauksistamme ja tuloksistamme. Julkaisu on myös tapa reflektoida omaa tekemistä.”

Pitkäaikainen julkaisuryhmän jäsen Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala kannustaa julkaisemaan

Julkistamistilaisuudessa haastateltu Xamk Beyondin päätoimittaja, pitkäaikainen julkaisuryhmän jäsen, koulutusjohtaja ja nykyinen freelancer Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala kannusti xamkilaisia julkaisemaan ja ennen kaikkea analysoimaan sitä, millaisia julkaisuja tehdään.

Xamkin runsaan julkaisumäärän sisällä on myös monenlaisia tavoitteita: Neuvonen-Rauhala kannustaa julkaisemaan eri kanavissa ja löytämään itselleen sopivan tyylisen kanavan. Kirjoittaminen ei ole hänen mukaansa ainoa media, vaan podcast- ja videomuotoiset julkaisut sopivat monelle. Niidenkin kautta nimenomaan osaamisen kehittämisen polkuja voisi tuoda esille.

Neuvonen-Rauhala näkee ammattikorkeakoulun julkaisuilla useanlaisia funktioita. Erityisesti hän nostaa esille kehittämisen aseman. Julkaisujen kautta voi hänen mukaansa myös tutkia ammattikorkeakoulun kehittämisen keinoja. Lukijatutkimusta olisi hänen mukaansa hyvä tehdä ja tätä kautta saada lisää tietoa julkaisujen vaikuttavuudesta.

Xamkin sarjoissa ilmestyy Neuvonen-Rauhalan mukaan äärimmäisen hyvien TKI-hankkeiden julkaisuja. Hän toivoo, että näitä julkaisuja käytettäisiin opetuksessa enemmän. Neuvonen-Rauhala vinkkaa: “Opettajana alkaisin kahlata meidän julkaisujamme Theseuksessa. Antaisin niitä opiskelijoille luettavaksi ja tutustuttavaksi: sekä kehittämismenetelmien suhteen että sisältöjen suhteen.” Näin Kehittää-sarja lähestyisi hänen mukaansa Oppimateriaalit-sarjan kanssa, ja kenties TKI-hankkeiden toiminnasta syntyisi myös meta-analyysia. ​​​​​​​​​​​​​​

alt=""
Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala, Irina Kujanpää, Henna Raikaslehto sekä Pekka Uotila. Kuva: Pauliina Rahunen

Uusimmat julkaisut