Xamk Tutkii

Tutkii-sarjan julkaisut välittävät Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tehdyn tutkimus- ja kehitystyön tuloksia.

Tutkimuksen aiheet nousevat paikallisesta TKI-toiminnasta. Julkaisut tarjoavat uutta ja alueellisesti merkityksellistä tietoa, joka perustuu käytännönläheiseen tutkimukseen.

Tutkimustietoa voi hyödyntää vapaasti päätöksenteon tukena, tutkimuksessa ja viranomaistyössä.

Julkaisut noudattavat perinteisen tutkimuskirjoittamisen mallia.

”Koska bakteerien elinkykyisyys on heikompaa pinnoittamattomilla puupinnoilla, on syytä tutkia, voidaanko puupintoja käyttää ilman pintakäsittelyä. Erityisesti kiinnostavaa on, miten pintakäsittelemättömät puupinnat toimivat hygieenisyyden (likaantumisen ja puhdistettavuuden) näkökulmasta.”

Pintakäsittelemättömän puupinnan puhdistettavuus. Puusta hyvinvointi-innovaatioita.

Matti Kilpiäinen, Kai Möller, Tarja Andersson ja Pirjo Jokinen, 2023.

Tutkii-sarjan julkaisut