Oppimateriaalit

Oppimateriaaleja voi käyttää vapaasti oppimisen ja opetustyön tukena tutkintoon johtavassa ja avoimessa koulutuksessa.

Oppimateriaalit soveltuvat myös omaehtoiseen, informaaliin oppimiseen ja työpaikoille esimerkiksi perehdytyksen tueksi.

Oppimateriaalit-sarjan julkaisut ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, eivätkä ne liity suoraan tiettyyn opintojaksoon.

”Nuoruus on impulsiivista, kaoottista ja tunteikasta aikaa. Se on myös tarkkanäköisyyden, herkkyyden, kriittisyyden ja luovuuden aikaa. Nuorisotyö voi olla valjastamassa tuota energiaa ja potentiaalia.”

Heikki Korhonen ja Mikko Tujula julkaisussa Koulunuorisotyö.

Anna-Liisa Hännikäinen Uutela ja Pekka Penttinen (toim.), 2023.

Oppimateriaalit-sarjan julkaisut