Xamk Kehittää

Kehittää-sarjan julkaisut tarjoavat uutta tietoa käytännön työhön ammattiyhteisölle. Ajantasainen tieto soveltuu myös päätöksenteon tueksi viranomaistyöhön.

Sarjan julkaisujen tekijät ovat opettajia, TKI-henkilöstöä ja muita ammattikorkeakoulussa työskenteleviä asiantuntijoita.

Teokset perustuvat käytännönläheiseen yhteistyöhön alueella toimivien yritysten, yhteisöjen ja oppilaitosten kanssa.

”Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunta on uuden edessä: fossiilisia polttoaineita korvaavat tuotteet ja kierrätetyt raaka-aineet yleistyvät, mikä edellyttää uusien aineiden vahingontorjunnan haltuunottoa. Torjuntaosaamisen päivittämiseksi tarvitaan tietoa aineiden vaaraominaisuuksista sekä vuotokäyttäytymisestä ja kerättävyydestä.”

Uusimuotoisten polttoaineiden ja nesteiden vuotokäyttäytyminen ja kerättävyys.
Uusiutuvista ja kierrätetyistä raaka-aineista valmistettujen nesteiden ja niiden raaka-aineiden maa- ja vesistövahinkojen torjunta.

Justiina Halonen (toim.), 2023.

Kehittää-sarjan julkaisut