Julkaisu- ja tuotantopalvelut

Xamkin julkaisu- ja tuotantopalvelut tuottaa korkealaatuisia avoimia julkaisuja, joiden käsikirjoitusten arvioijina toimivat eri alojen asiantuntijat.

Julkaisuissa levitetään ammattikorkeakoulussa tehdyn työn tuloksena syntynyttä synteesiä, saatuja tutkimustuloksia käsiteltävästä aihepiiristä tai tutkimus-, kehittämis-, opetus- tai tukipalvelutyössä tavoitettua merkityksellistä sisältöä.

Xamkin julkaisutoimintaa ohjaa julkaisuryhmä, joka koostuu sekä opetushenkilöstöstä että tki-henkilöstöstä. Puheenjohtajana toimii tieto- ja julkaisupalveluiden johtaja ja toimintaa koordinoi julkaisu- ja tuotantopalvelut.

Julkaisutoiminnan tavoitteena on tehdä ammattikorkeakoulun toimintaa näkyväksi. Ammattikorkeakoululain kannalta julkaisutoiminnan tarkoitus on lisätä ammattikorkeakoulun tuottaman tiedon vaikuttavuutta ja hyödynnettävyyttä ammattikorkeakouluopetuksessa, työelämässä ja aluekehityksessä.

Avoin julkaiseminen

Olemme sitoutuneet avoimuuden periaatteisiin julkaisutoiminnassamme. Xamkin julkaisusarjat ovat kaikkien luettavissa Theseus-palvelussa ja tällä sivustolla.

Avoin julkaiseminen eli Open Access (OA) -julkaiseminen tarkoittaa, että julkaisu on avoimesti kaikkien saatavilla verkossa. Avoin julkaiseminen lisää myös korkeakoulun toiminnan näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.

Avoimia julkaisuja on helppo jakaa eteenpäin. Ne nousevat esiin hakukoneissa, ja todennäköisyys tulla viitatuksi kasvaa. Myös yhteistyön erilaiset mahdollisuudet lisääntyvät. 

Xamkissa julkaistaan pääsääntöisesti avoimesti.

Esimerkiksi vuonna 2022 ilmestyneistä julkaisuista 95 prosenttia oli vapaasti saatavilla.

Uusimmat julkaisut