Avoimet julkaisut

Xamkin julkaisusarjat tarjoavat tietoa, joka on syntynyt ammattikorkeakoulussa tehdyn työn tuloksena. Tieto on vapaasti hyödynnettävissä opetuksessa, työelämässä ja aluekehityksessä.

Helposti ymmärrettävät, avoimet, huolella arvioidut ja toimitetut ammatilliset julkaisut aiheista, joilla on merkitystä, tekevät maailmasta paremman paikan elää. Luotettava tieto on sivistyksen perusta.

Alueiden ja ammattien kehittäminen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan avulla on ammattikorkeakoulujen tehtävä. Tutkimus- ja kehittämistyöhön sisältyy tulosten luotettava, kriittinen ja laadukas käsikirjoitusten toimitusprosessi.

Sen tuloksena syntyvät toimitetut ja arvioidut julkaisut kestävät aikaa ja tukevat parhaiten oppimista ja tutkimuksen vaikuttavuutta. 

Julkaisusarjat

Etusivun nosto

”Jos verkkokauppias ei muista kirjoittaa asiakasta sisään omaan
menestystarinaansa, siitä tulee lyhyt monologi.”

Verkkokauppa kasvuun Ruotsin malliin. Digiportaat 2.0.

Hannu Jaatinen, Miia Kosonen, Miia, Jukka Kumpusalo, Kati Kärki, Anna Ollanketo.

Xamk Oppimateriaalit 4, 2023.

Lehdet

Xamk READ on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä verkkolehti, joka välittää tietoa Xamkin TKI-toiminnasta.

Xamk NEXT on jatkuvasti päivittyvä verkkolehti, joka kertoo korkeakoulun toiminnasta ja sen tuloksista.

Julkaisut